ul. Wiejska 71, 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 39 91
biuro@hmlnosewicz.pl

Kontrola jakości


W firmie HML Nosewicz działamy w oparciu o przepisy prawne oraz normy obowiązujące w procesie produkcji, projektowania i montażu urządzeń ciśnieniowych.

Spełniamy najwyższe standardy jakościowe, potwierdzone certyfikatami:

– ISO 9001:2015

– ISO 3834-2:2005

– ASME Sec VIII div 1 – 2021 – U-STAMP

Nawiązaliśmy długotrwałą współpracę z jednostkami notyfikowanymi takimi jak: Urząd Dozoru Technicznego oraz TÜV, od których otrzymaliśmy certyfikaty zgodności dotycząca produkcji urządzeń ciśnieniowych. Certyfikaty zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego PED/2014/68/EU w następujących zakresach:

Moduł A2 (Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu)

Moduł G (Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową)

Moduł H (Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości)

Moduł H1 (Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu)
W/w dokumenty potwierdzają, że nasza firma i produkty przez nas wytwarzane spełniają normy, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Dział Kontroli Jakości nadzoruje każdy etap prac, począwszy od kontroli dostarczanych detali i materiałów, poprzez poszczególne etapy produkcji, niezbędne testy i próby ciśnieniowe oraz odbiór finalny z klientem (w tradycyjnej formie lub też zdalnie z wykorzystaniem urządzenia holograficznego) aż do przekazania gotowego produktu. Po skończonych fazach testowych klient otrzymuje dokumentacje pod wykonawczą.

Firma dba o wysoki poziom wykonania, na każdym etapie produkcyjnym.

Nasz wysoko wykwalifikowany i certyfikowany personel wykonuje badania spoin VT2 i PT2 wg normy PN-EN ISO 17635. W przypadku pozostałych badań nieniszczących (NDT), dzięki wieloletniej współpracy z doświadczonymi firmami w tym zakresie, wykonujemy również badania takie jak: RT, UT, MT, FT, PMI oraz szereg metod badań niszczących (DT).

Procesy spawalnicze nadzoruje personel posiadający dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner – IWE) uprawniającego do pełnienia kluczowych funkcji zgodnie z EN ISO 14731.

Podczas przeprowadzania kontroli wykorzystujemy najwyższej klasy narzędzia pomiarowe pozwalające nam weryfikować poprawność wykonania naszych elementów z dużą dokładnością. Nasze produkty kontrolowane są zgodnie z normami wykonania oraz wszystkimi dodatkowymi wymaganiami Klienta.

Szczególny nacisk kładziemy na współpracę z Klientem w celu uzyskania w pełni satysfakcjonującego produktu – zadowolenie Klienta jest naszym priorytetem.

Call Now Button