ul. Wiejska 71, 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 39 91
biuro@hmlnosewicz.pl

Dotacje UE

Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka Jawna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa ZAKŁAD MECHANICZNY HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA JAWNA na rynek chiński i hiszpański, wytwarzającego specjalistyczne zbiorniki adresowane do branży przemysłowej, ze szczególną rolą branży chemicznej.”

Opis projektu:

Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka Jawna po wnikliwej analizie wybranych rynków podjęła decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na rynku zagranicznym: Chin i Hiszpanii. Głównym produktem objętym internacjonalizacją będą zbiorniki adresowane  do branży przemysłowej,

W celu świadomego i rozważnego wejścia na rynki Chin i Hiszpanii zaplanowano następujące kroki:

  1. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie promocji
  2. Zakup usługi doradczo – analitycznej w zakresie opracowania kluczowych procesów
  3. Zakup usługi marketingowej i offline w zakresie promocji wybranych produktów
  4. Zakup usługi marketingowej i online w zakresie promocji wybranych produktów
  5. Wytworzenie oraz przetłumaczenie zaprojektowanych materiałów promocyjnych
  6. Zorganizowanie udziału Wnioskodawcy w targach ACHEMA 2022 w charakterze wystawcy
  7. Zakup środka trwałego w postaci żurawików warsztatowych
  8. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania do projektowania 3D
  9. Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji klientów i nawiązania kontaktu
  10. Zorganizowanie udziału Wnioskodawcy w misji gospodarczej na terytorium Chin

Czas trwania projektu określono na: 09.05.2022 – 04.09.2023 r.                                                                                           

Cele projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych tj. Chin i Hiszpanii

Planowane efekty:

1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Chin i Hiszpanii

2. Wzrost przychodów, po przez wzrost eksportu co najmniej o 15 % do końca 2025 roku.

3. Uzyskanie wzrostu dochodu, który pozwoli na dalsze inwestycje sprzętowe, badawcze i infrastrukturalne w celu zwiększenia konkurencyjności oraz skali działania firmy

4. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Wartość projektu: 996 658,19 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 688 802,82 PLN

Zrzut ekranu 2023 07 26 o 19.24.41
Call Now Button